محصولات ما

1

میل لنگ

جنس میل لنگ ها از چدن داکتیل با استحکام کششی حداقل 686MPa می باشد . دقت ماشینکاری بر روی ژورنالهای ثابت و

2

شاتون

جنس شاتون ها از چدن داکتیل با استحکام کششی حداقل686MPa می باشد . دقت ماشینکاری بر روی ژورنالهای ثابت و

3

میل بادامک

جنس میل بادامک از جنس چدن خاکستری ریخته گری شده به روش تبریدی ( chill casting ) می باشد .


پر فروش ترین ها

شاتون
کارتر
میل لنگ
اویل پمپ