محصولات

محصولات

لیست قطعات پراید
میل لنگ پراید
میل سوپاپ پراید زیمنس
میل سوپاپ پراید کاربراتور
میل سوپاپ پراید ساژم
شاتون پراید
اویل پمپ پراید
لیور دست دنده پراید
حبابگیر بنزین انژکتور پراید
حبابگیر بنزین کاربراتور پراید
لوله اصلی واترپمپ پراید
لوله فرعی زرد پراید
لوله فرعی سبز پراید
لوله فرعی Euro4
دستگیره مچی درب جلو چپ پراید
دستگیره مچی درب جلو راست پراید
فوم سپر جلو پراید
فوم سپر عقب چپ
فوم سپر عقب راست
گل پخش کن جلو پراید (واشر دار)
گل پخش کن عقب پراید (واشر دار)
انگشتی سوپاپ پراید
فلایویل کامل پراید
درب سوپاپ پراید انژکتور
دسته موتور شماره یک پراید
دسته موتور شماره دو پراید
دسته موتور شماره سه پراید
توپی سر کمک جلو پراید
بوش اکسل عقب پراید
لاستیک تعادل طبق پراید
لاستیک چاکدار پراید
گردگیر پلوس ساده پراید
گردگیر پلوس سه خار پراید
گردگیر کمک جلو پراید
گردگیر کمک عقب پراید
گردگیر جعبه فرمان پراید
بوش طبق جلو فلزی 30 پراید
لاستیک کمک عقب نرگی پراید
لاستیک کمک عقب مادگی پراید
لاستیک پایین رادیاتور پراید
لاستیک بالا رادیاتور پراید
لاستیک رام ستاره ای پراید
لاستیک رام تخت پراید
لاستیک فنر لول جلو پراید
لاستیک فنر لول عقب پراید
لاستیک فنر لول عقب گاز سوز پراید
مخزن آب اضافه پراید
مخزن شیشه شوی انژکتور قدیم پراید
مخزن شیشه شوی SDX با گلویی پراید
گلویی مخزن شیشه شوی SDX پراید
دستگیره بیرونی چپ و راست پراید
دستگیره داخلی X100 طوسی پراید
دستگیره داخلی X100 مشکی پراید
دستگیره داخلی پراید GTX
دستگیره بالابر پراید GTX
مجموعه بست باطری پراید
سینی زیر باطری پلاستیکی پراید گرید A
سینی زیر باطری پلاستیکی پراید گرید B
خرطومی زیر فرمان پراید
لیست قطعات پژو 405
میل لنگ پژو 1800 XU7
میل سوپاپ پژو 1800 XU7
شاتون پژو 405 XU7
اویل پمپ پژو 1800
کارتل پژو 405 XU7
سرسیلندر پژو 405
کاربراتور پژو 2000
ماهک تعویض دنده 405
میل ماهک تعویض دنده بلند 405 طرح قدیم
میل ماهک تعویض دنده بلند 405 طرح جدید
میل ماهک تعویض دنده کوتاه 405
لیور تقسیم دنده کامل 405
دیسک چرخ 405 (دست)
فلایویل کامل پژو 405
میل ژامبون 405
میل موجگیر جلو 405
دسته موتور دو سر پیچ 405
دسته موتور گرد پلاستیکی 405
دسته موتور گرد فلزی 405
دسته موتور گرد رانا
دسته موتور زیر باطری 405
دسته موتور قارچی 405
لاستیک چاکدار 405
بوش طبق جناقی 405
بوش طبق لبه دار 405
دوشاخه رام 405
بوش دوشاخه رام 405
بوش کمک هیدرولیک فرمان 405
توپی سر کمک جلو 405
ضربگیر دو طرفه 405
ضربگیر مربعی اکسل عقب 405
بوش پایه کمک عقب 405
نعلبکی سر توپی سر کمک جلو 405
بوش ضربگیر اکسل عقب 405
دسته موتور کامل پایین راست آلومینیومی 405
دسته موتور سه پیچ 405
گردگیر پلوس سمت چرخ(بیرونی) 405
گردگیر پلوس سمت گیربکس(داخلی) 405
گردگیر پلوس سمت گیربکس(داخلی سه خار) 405
گردگیر جعبه فرمان سمت چپ(یک سر بزرگ) 405
گردگیر جعبه فرمان سمت راست(دو سر بزرگ) 405
گردگیر کمک جلو 405
گردگیر قرقری فرمان 405
مخزن شیشه شوی 405 و پارس
دنده کیلومتر شمار 405
میل لنگ پیکان
فولی واتر پمپ پیکان
لیست قطعات پژو 206
میل لنگ 206 تیپ 2 TU3
میل لنگ 206 تیپ 5 TU5
میل ماهک تعویض دنده بلند 206
میل ماهک تعویض دنده کوتاه 206
ماهک تعویض دنده 206 (بدون پیچ و واشر)
ماهک تعویض دنده 206 (با پیچ و واشر)
میل ژامبون 206
دسته موتور دوسرپیچ 206 تیپ 5 روغنی
دسته موتور گرد پلاستیکی 206
دسته موتور گرد فلزی 206
دسته موتور زیر باطری 206
بوش طبق لبه دار 206
بوش طبق بدون لبه 206
دوشاخه رام 206
بوش دوشاخه رام 206
بوش پایه کمک بلند 206
بوش پایه کمک کوتاه 206
ضربگیر دو طرفه بزرگ 206
ضربگیر دوطرفه کوچک 206
بوش ژامبون عقب پایین 206 SD
بوش ژامبون عقب بالا 206 SD
بوش ژامبون عقب گرد 206
بوش ژامبون عقب تخت 206
دسته موتور کامل پایین راست آلومینیومی 206 تیپ 2
دسته موتور کامل پایین راست آلومینیومی 206 تیپ 5
دسته موتور کامل پایین راست آلومینیومی 206 TU5
گردگیر پلوس بیرونی(سمت چرخ) 206
گردگیر پلوس داخلی(سمت گیربکس) 206
گردگیر جعبه فرمان 206
گردگیر کمک جلو 206
مجموعه مخزن شیشه شوی 206 با گلویی
گلویی مخزن شیشه شوی 206
لیست قطعات سمند
میل لنگ سمند موتور ملی EF7
میل سوپاپ سمند موتور ملی ورودی EF7
میل سوپاپ سمند موتور ملی خروجی EF7
دسته دنده سمند
میل رابط موجگیر سمند
توپی سر کمک جلو EF7
پایه آلومینیومی دسته موتور پایین رانا
دسته موتور کامل پایین راست آلومینیومی EF7
گردگیر پلوس سمت چرخ(بیرونی) سمند LX
گردگیر پلوس سمت گیربکس(داخلی) سمند LX
مجموعه مخزن شیشه شوی سمند و دنا
لیست قطعات تیبا و ریو
میل سوپاپ تیبا
شاتون تیبا
دسته موتور شماره یک تیبا
دسته موتور شماره دو تیبا
دسته موتور شماره سه تیبا
دیاق دسته موتور شماره یک تیبا
دیاق دسته موتور شماره دو تیبا
بوش میل تعادل تیبا(ریو)
لوله فرعی تیبا
دستگیره داخلی تیبا طوسی
دستگیره داخلی تیبا مشکی
دستگیره بیرونی تیبا
مجموعه مخزن شیشه شوی تیبا با گلویی
میل لنگ ریو
شاتون ریو
لیست قطعات تندر L90
دسته موتور شاتونی L90
دسته موتور زیر باطری L90
بوش طبق لبه دار L90
توپی سر کمک جلو L90
لاستیک چاکدار L90
لوازم موجگیر L90
گردگیر پلوس بیرونی با بست L90
لیست قطعات زانتیا
بوش طبق جناقی زانتیا چپ
بوش طبق جناقی زانتیا راست
بوش طبق لبه دار زانتیا
بوش دوشاخه رام زانتیا
دوشاخه رام زانتیا
دسته موتور زیر باطری زانتیا
ضربگیر دوطرفه زانتیا